Какво трябва да знаем за застрахователните измами?

Какво е застрахователна измама?

Застрахователната измама е умишлено престъпно действие или серия от действия, свързано(и) със застрахователната дейност и насочено(и) към неоснователно получаване на имотни облаги и причиняване вреди на юридически лица, извършващи застрахователна дейност.

Допълнителна информация

относно застрахователните измами

Какво е влиянието на застрахователните измами?

Застрахователните измами въздействат на застрахователи, техните клиенти и обществото като цяло. Намаляването и преустановяването на застрахователни измами е основен приоритет за застрахователната индустрия. Застрахователна измама не е без потърпевши или незначително престъпление. Всички клиенти в крайна сметка плащат за нечестността на някои, чрез по-високи застрахователни премии. По тази причина застрахователната индустрия е решена да направи всичко възможно, за да се намали проблема и да се защитят техните клиенти, които съставляват по-голямата част от клиентите им.


Как може да бъде открита застрахователна измама?


Какви са типовете застрахователни измами?


От кого най-често се извършват застрахователните измами?


Защо са атрактивни застрахователните измами?


Наказуема ли е застрахователната измама?


Имате информация за измама?

Включете се в борбата срещу застрахователните измами!

Докладвайте сега