Каква е нашата дейност и мисия

Каква е нашата дейност?

Информиране, консултиране и подпомагане на български и международни Застрахователни дружества в дейността им по уреждане на застрахователни претенции при съмнения за потенциални застрахователни измами.

Създаване на условия за разкриване и предотвратяване на застрахователните измами, както и за опитите или подготовката им.

Изготвяне на предложения за промени в нормативната база, свързани с увеличаване на застрахователната сигурност в Република България и увеличаване броя на разкритите застрахователни измами.

Извършване на информационна, издателска и разпространителска дейност в съответствие с поставените цели.

Подготовка и участие в програми, семинари и други обществени мероприятия самостоятелно и в сътрудничество с други български и международни организации, свързани с поставените цели.

Поддържане на регистри за извършените на територията на Република България застрахователни измами и опитите за такива.

Извършване на анализи на международните практики за превенция на застрахователните измами.