Информация за NBIFI

Какво е NBIFI?

Национално Бюро за Разследване и Борба със Застрахователните Измами (NBIFI) е единствена по рода си организация в България, която има за цел да:
защити потребителите на застрахователни услуги от недобронамерените действия на лица извършващи застрахователни измами;
подпомогне застрахователния пазар в разкриването и борбата със застрахователните измами;
предотврати бъдещи схеми и действия по застрахователни измами;
подпомогне застрахователните дружества в разкриването на застрахователни измами и по този начин подобри резултатите от дейността им.


Защо е необходим NBIFI?


Голям ли е делът на застрахователните измами сред плащанията на застрахователите?


Какви са целите на NBIFI?


Кой участва в NBIFI?


Как се финансира NBIFI?


Кой ще бъде добавян в IFD (единния регистър на NBIFI)?


Кой има достъп до единния регистър на NBIFI?


Какви са последствията за дадено лице от присъствието му в IFD?


Как мога да направя справка за присъствие в IFD?


Възможно ли е името ми да бъде извадено от IFD?


Имате информация за измама?

Включете се в борбата срещу застрахователните измами!

Докладвайте сега